Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11427
Title: Пища, еда и продукты питания у Шолома Алейхема и Федора Решетникова (Касриловка vs Подлиповцы)
Other Titles: Pokarm, jedzenie i produkty żywnościowe u Szołoma Alejchema i Fiodora Reszetnikowa (Kasrylewka vs Podlipniacy)
Authors: Czerwiński, Piotr
Walczak, Maciej
Keywords: pokarm; burłacy; jedzenie; produkty żywnościowe; obraz literacki; wspólnota żydowska; Imperium Rosyjskie
Issue Date: 2019
Citation: "Iudaica Russica" Nr 2(3) (2019), s. 111-132
Abstract: Na materiale wybranych opowiadań Szoloma Alejchema z cyklu Kasrylewka oraz noweli Podlipniacy Fiodora Reszetnikowa przeanalizowano specyfikę i funkcje pożywnienia/pokarmu oraz samego procesu jego przyjmowania w dwu różnych grupach etnicznych — żydów i permiaków. Przeprowadzona analiza wykazała wieloaspektowość pokarmu i jedzenia (chodzi o czynność), polegającą nie tylko na jej czysto fizjologicznej funkcji zaspokojenia głodu i dostarczenia energii, lecz także socjalnej i psychologicznej. Te ostatnie są bowiem wskaźnikiem relacji międzyludzkich (wspólny posiłek, umiejętność/nieumiejętność/ niechęć do dzielenia się nim), wewnętrznych stanów emocjonalnych i przeżyć, nierzadko w kulturowo-religijnym uwarunkowaniu. Znamienne w związku z tym wydaje się jedzenie, zwłaszcza chleb, w sensytywnej funkcji źródła przyjemności zarówno fizycznej, odczuwanej poprzez różne zmysły (smak, zapach, wzrok), jak i duchowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11427
DOI: 10.31261/IR.2019.03.07
ISSN: 2657-4861
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinski_Pokarm_jedzenie_i_produkty_zywnosciowe_u_Szoloma_Alejchema.pdf594 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons