Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11433
Title: Słowo wstępne / Introduction
Authors: Kaczanowicz, Wiesław
Keywords: Jan Andrzej Kunisz
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Citation: W. Kaczanowicz (red.), "Rzym antyczny : polityka i pieniądz. [T. 6]" (S. 7-13). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: "W dniu 25 listopada 2013 roku minęła 15 rocznica śmierci Profesora zw. dr. hab. Andrzeja (właściwie Jana Andrzeja) Kunisza (1932—1998), wybitnego historyka dziejów Cesarstwa Rzymskiego, a przede wszystkim rzymskiej numizmatyki (w szczególności cyrkulacji tamtejszego pieniądza), autora wielu zupełnie fundamentalnych i w przeważającej większości aktualnych po dziś dzień opracowań z tego zakresu2. Wyrazem szczególnej pozycji w świecie nauki było przyznanie Mu (pośród innych znaczących wyróżnień) bardzo prestiżowego w środowisku numizmatyków Złotego Medalu Francuskiego Towarzystwa Numizmatycznego (Société Française de Numismatique), którym został uhonorowany w 1989 roku. Warto również podkreślić, że był On członkiem korespondentem wielce zasłużonej dla nauki i kultury instytucji, a mianowicie Polskiej Akademii Umiejętności." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11433
ISBN: 978-83-226-3047-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaczanowicz_slowo_wstepne_introduction.pdf436,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons