Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11434
Title: Tożsamość jednostki w słowackiej prozie naturyzmu
Authors: Buczek, Marta
Keywords: Slovak lyrical prose; Slovak literature; naturismus; Ľudo Ondrejov; Margita Figuli; František Švanter; Hana Zelinová
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Majdzik. J. Zarek (red.), "Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 1, Konteksty filologiczne i kulturoznawcze" (s. 247-262). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Marta Buczek, the author of the article The human identity in the Slovak prose of the naturismus, analyzes the problem of the identity in the type of Slovak lyrical prose known as the naturismus which was developing in the inter-war period. She focuses on the philosophical problem of human identity in the works of Ľudo Ondrejov, Margita Figuli, František Švanter and Hana Zelinová. The author refers to philosophical concepts of neo- Romanticism, Nietzsche, Kierkegaard, Schelling and Bergson (which were very popular in the inter-war literature) in order to interpret the ahistorical, timeless and individual concept of human identity which is based on an archaic and mythic world, irrationalism, mythic consciousness and subconsciousness, biological and multidimensional personality, impulsive and instinctive reaction of characters identified with nature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11434
ISBN: 9788322631171
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buczek_tozsamosc_jednostki_w_slowackiej.pdf386,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons