Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11454
Title: Gmina a schronisko dla bezdomnych zwierząt
Authors: Suska, Marek
Keywords: prawa zwierząt; funkcjonariusze lokalni; samorząd lokalny; status prawny; ochrona praw zwierząt
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Pietrzykowski, A. Bielska-Brodziak, M. Suska, K. Gil (red.), "Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt"(S. 45-65). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejsze opracowanie miało na celu wyjaśnienie pewnych wątpliwości interpretacyjnych, które mogą się ujawnić w trakcie stosowania przez gminy przepisów odnoszących się do ich relacji ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt. Znajomość tych regulacji ma znaczenie tym większe, że gmina dysponuje pewną swobodą w wyborze najlepszego dla siebie podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt i najlepszego modelu stosunków z nim. Trudno tu abstrakcyjnie przesądzać, jakie decyzje w tych kwestiach są najwłaściwsze, każde z rozwiązań ma bowiem swoje wady i zalety, które trzeba rozważyć w konkretnym wypadku. Nie wolno jednak przy tym zapominać o pierwszoplanowej w tym kontekście wartości, jaką jest zapewnienie (prawdziwej) opieki bezdomnym zwierzętom.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11454
ISBN: 9788380129924
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suska_Gmina_a_schronosko.pdf425,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons