Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11466
Title: Jezus Chrystus jako epifania Bożej Opatrzności w ujęciu Wincentego Granata
Authors: Szymik, Jerzy
Keywords: Wincenty Granat
Issue Date: 2001
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 34 (2001), s. 266-275
Abstract: "Kiedy ks. prof. Wincenty Granat tworzył swoje imponujące teologiczne dzieło - w dekadach lat 50., 60. i 70. - wiek XX zdawał się mieć najgorsze już za sobą. Gdy bowiem powstawały najważniejsze książki naszego Autora, Dogma-tyka katolicka Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie2 oraz Personalizm chrze-ścijański3, obie wojny światowe, a także najstraszliwszy, stalinowski okres komunistycznej okupacji należały już do historii. Europa lizała rany po najkrwawszych w dziejach świata wojnach, miało miejsce niosące powiew nadziei wielkie wydarzenie Soboru. Nic jednak jeszcze nie zapowiadało przemian lat dziewięćdziesiątych. Ksiądz Profesor zmarł na krawędzi tamtej epoki, u jej schyłku, u świtu nowej: w ciągu ostatniego roku jego życia papieżem był już Jan Paweł II, ale nie doczekał już radości i dramatów Polski sierpniowej. Był człowiekiem XX w.: urodził się równo z początkiem stulecia, zmarł w latach, kiedy nieliczne światła nadziei były jednak ciągle słabsze od przeważająco ciemnej tonacji horyzontu. Był człowiekiem XX w. również w tym znaczeniu, że pytania tego cza-su, ,jego stulecia" były pytaniami konstytutywnymi dla tworzonej przezeń teologii." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11466
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_Jezus_Chrystus_jako_epifania_bozej_opatrznosci.pdf672,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons