Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11503
Title: Horror w literaturze dla dzieci i młodzieży : (na wybranych przykładach)
Authors: Nadolna-Tłuczykont, Marta
Keywords: literatura dla dzieci i młodzieży; horror w literaturze
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5" (S. 154-167). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Najsłabiej reprezentowana odmiana gatunkowa współczesnej powieści polskiej dla dzieci i młodzieży to horror” — pisze Krystyna Koziołek. Śledząc zmiany na polskim rynku wydawniczym, trudno nie zgodzić się z tym stanowiskiem, albowiem dominują na nim przede wszystkim przekłady z literatury obcej, zwłaszcza w odniesieniu do starszego odbiorcy. W związku z tym w artykule więcej analiz dotyczyć będzie zagranicznych tekstów grozy. Warto jednak podkreślić, że to właśnie horror dla nastolatków wygrał konkurs im. Astrid Lindgren w 2011 roku. Najlepszą współczesną książką adresowaną do dzieci i młodzieży został wówczas Czarny młyn Marcina Szczygielskiego z ilustracjami Józefa Wilkonia, opublikowany w tym samym roku przez wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11503
ISBN: 978-83-226-3010-5
978-83-226-3011-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadolna_Tluczykont_Horror_w_literaturze_dla_dzieci_i_mlodziezy.pdf573,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons