Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11505
Title: Komiks polski dla młodego odbiorcy - tendencje, tematy, wydawcy
Authors: Tałuć, Katarzyna
Keywords: literatura dla dzieci i młodzieży; komiks
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5" (S. 254-286). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Przemiany ustrojowe w Polsce lat 90. XX wieku, które pociągnęły za sobą zmiany gospodarcze obejmujące również rynek wydawniczo‑księgarski, umożliwiły dostęp do tekstów kultury wcześniej objętych zapisem cenzorskim lub też oficjalnie potępianych jako przejaw imperialistycznej, wrogiej polityki mocarstw zachodnich, czy jako kwintesencja zdemoralizowanej obyczajowości amerykańskiej. Porzucenie owych sztucznych, siłą narzucanych przez decydentów poprzedniego ustroju ram, krępujących sferę twórczych dokonań i recepcji dóbr kultury, spowodowało m.in. powstanie wielu wydawnictw wprowadzających do obiegu nowe tytuły, zwłaszcza autorów obcych. Wśród publikowanych dzieł znalazły się również komiksy. Pojawieniu się albumów, czasopism komiksowych nie towarzyszyła jednak refleksja krytyczna. Pierwsze obszerniejsze publikacje o charakterze naukowym czy popularnonaukowym — umożliwiające czytelnikom oraz osobom pracującym w instytucjach będących elementem życia kulturalnego danej społeczności orientację w dorobku autorów parających się twórczością komiksową — pojawiły się na przełomie XX i XXI wieku1. Do dzisiaj, mimo że stan badań nad komiksem jest sukcesywnie wzbogacany w opracowania, w których ów tekst kultury staje się przedmiotem analizy specjalistów reprezentujących różne dyscyplinynaukowe, istnieją obszary wymagające większego zainteresowania. Dotyczy to m.in. komiksu dla dzieci." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11505
ISBN: 978-83-226-3010-5
978-83-226-3011-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taluc_Komiks_polski_dla_mlodego_odbiorcy_tendencje_tematy_wydawcy.pdf757,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons