Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11507
Title: Recenzować każdy może... Nieprofesjonalne świadectwa lektury literatury dla młodych odbiorców
Authors: Maroń, Agnieszka
Sadzikowska, Lucyna
Keywords: literatura dla dzieci i młodzieży; krytyka
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5" (S. 379-405). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Krytyka profesjonalna, tworzona przez badaczy w ośrodkach akademickich o wieloletniej tradycji, zakorzeniona jest w publikacjach prasowych i książkowych o charakterze naukowym. Pochylając się nad dziełem literackim, naukowcy, poprzez jego rzetelną analizę i interpretację, dążą do obiektywizmu i ukazania warsztatu twórcy, odsuwając na bok prywatne preferencje lekturowe i emocje. Jednak współcześnie, w zalewie informacji generowanych przez nowoczesne media, krytyka profesjonalna dociera do wąskiego grona odbiorców. Rzesze czytelników preferują kontakt z tekstem „lekkim, łatwym i przyjemnym”, który — choć nie spełnia wymogów formalnych stawianych recenzji — dostarcza informacji o tekście literackim. Autorem nieprofesjonalnego świadectwa lektury może być każda osoba, która ma wolę podzielenia się własną opinią o przeczytanej książce. Czytelnik zapoznający się z takim świadectwem przyjmuje a priori, że autor tegoż miał kontakt z tekstem, zaś ono samo jest subiektywne, ale jednocześnie stanowi wyraz autentycznych przeżyć i emocji czytelniczych." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11507
ISBN: 978-83-226-3010-5
978-83-226-3011-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maron_Sadzikowska_Recenzowac_kazdy_moze_Nieprofesjonalne_swiadectwa_lektury_literatury_dla_mlodych_odbiorcow.pdf652,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons