Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11514
Title: Drukarze i nakładcy z Bazylei w inkunabułach z Biblioteki Jasnogórskiej w Częstochowie
Authors: Ogierman, Leonard
Keywords: drukarze; Bazylea; inkunabuły; Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie; biblioteka
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 175-188). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, założony w 1382 roku dla sprowadzonych z Węgier przez Władysława Opolczyka mnichów zakonu Świętego Pawła Pustelnika, otoczony protekcją królewską oraz sławiony cudownym obrazem Matki Boskiej, stał się miejscem pielgrzymkowym i sanktuarium o ponadregionalnym znaczeniu. Z tymi faktami wiąże się obecność na Jasnej Górze licznych kolekcji, które na przestrzeni wieków tworzyły składane tam dary. Są różnej wartości materialnej, a wielkiej emocjonalnej i duchowej, i nie zawsze związane z kultem religijnym. Jest wśród nich niezwykła kolekcja biblioteczna. Jej obecność w tym miejscu ma związek z obowiązkami duszpasterskimi i kaznodziejskimi, wymagającymi stałego kontaktu z książką i wiedzą pisaną. Jednak zasoby Biblioteki oraz tematyczna różnorodność wykraczają poza zakres wspomnianych obowiązków. Wielowiekowa troska o jej kształt i rozwój sprawiły, że klasztor na Jasnej Górze to nie tylko najważniejsze sanktuarium narodowe, ale także ośrodek naukowy książki dawnej, dostępny nie tylko paulińskiemu środowisku zakonnemu. Prezentowany fragment kolekcji, ograniczony do inkunabułów wytłoczonych w warsztatach Bazylei, potwierdza tę opinię." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11514
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogierman_Drukarze_i_nakladcy_z_Bazylei_w_inkunabulach_z_Biblioteki_Jasnogórskiej_w_Częstochowie.pdf3,47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons