Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11515
Title: Helena Drège (1888-1956) : przyczynek do dziejów bibliotekarstwa dwudziestolecia międzywojennego
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: Helena Drège; bibliotekarstwo
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 223-241). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W dwudziestoleciu międzywojennym ukształtowały się osobowości wielu wybitnych bibliotekarzy, bibliografów i bibliologów. Wtedy to kontynuowali lub rozpoczynali swoją działalność Karol Badecki, Aleksander Birkenmajer, Stefan Demby, Stanisław Estreicher, Ludwik Finkel, Józef Grycz, Gabriel Korbut, Rudolf Kotula, Adam Łysakowski, Zygmunt Mocarski, Jan Muszkowski, Fryderyk Papée, Kazimierz Piekarski, Helena Radlińska, Stefan Vrtel‑Wierczyński, Władysław Tadeusz Wisłocki i wielu innych. Ciekawą, ale wciąż nie do końca poznaną i docenianą postacią polskiego bibliotekarstwa tego okresu jest Helena Drège1, współorganizatorka Związku Bibliotekarzy Polskich, działaczka oświatowa i bibliotekarka związana z Warszawą i Wilnem, uprawiająca badania dziejów bibliotek, w których pracowała2." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11515
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_Helena_Drege.pdf2,86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons