Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11518
Title: Motywy religijne w mennictwie z Serdiki a problemy społeczności lokalnej i ogólnopaństwowe Cesarstwa Rzymskiego (II–III w.)
Authors: Kluczek, Agata A.
Keywords: moneta; cesarz rzymski; mennictwo; Imperium Romanum
Issue Date: 2010
Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Citation: P. Wojciechowski, S. Olszaniec (red.), "Społeczeństwo i religia w świecie antycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20-22 września 2007 r.)" (S. 249-261). Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Abstract: Treści monet prowincjonalnych, a potem imperialnych, wyemitowanych w mennicy w Serdice, stanowią pretekst do rozważań nad odzwierciedleniem w mennictwie problemów wagi małej, dotyczących społeczności lokalnej, i dużej, dotyczących całego państwa rzymskiego w II i III stuleciu. Zmiany statusu mennicy, która z prowincjonalnej stała się imperialną, wpłynęły na tematykę haseł oraz wyobrażeń umieszczanych na monetach z Serdiki. W omawianym zakresie szeroko rozumianych motywów religijnych najbardziej oryginalnie brzmią tematy: Sol dominus imperii Romani oraz deus et dominus (natus). Wiele jest odniesień do bogów i bóstw rzymskiego panteonu, ale szczególny jest – tak w mennictwie prowincjonalnym, jak w imperialnym – brak wątków, które można umieścić w kontekście lokalnym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11518
ISBN: 978-83-2312-469-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kluczek_Motywy_religijne_w_mennictwie_z_Serdiki_a_problemy.pdf783,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons