Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1152
Tytuł: Od śmierci Lenina do śmierci Stalina : o radzieckim ustawodawstwie karnym 1924-1953
Autor: Lityński, Adam
Słowa kluczowe: Radzieckie ustawodawstwo karne; 1924-1953
Data wydania: 2010
Źródło: "Z Dziejów Prawa" (T. 3 (2010), s. 59-78)
Abstrakt: Throughout the period of 30 years of Stalin’s ruling the basic sources of the criminal law from the period of NEP, but with many changes constantly introduced with numerous legislation acts were in force. The changes concerned mainly the specific part of the criminal law. Formally, however, the general part did not undergo important corrections. In this respect the evolution of conception took place: the ideas of creating something completely new in the criminal law were abandoned. Remaining the so far used Marxism phraseology it was brought closer to neoclassic solutions. The Soviet conceptions, however, cannot be regarded neoclassic as these assume the adjustment of reactions to the load of the action. The Soviet system of criminal law at the Stalin’s times remained and, in practice, broadened the usage of pre-delict repression and pronunciation of adjudications in a quasi-judicial course, and, virtually, by administrative organs (oso, trojki). The system became extremely repressive and preventive-wide.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1152
ISSN: 1898-6986
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Litynski_Od_smierci_Lenina_do_smierci_Stalina.pdf662 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons