Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11530
Title: Wstęp
Authors: Gruszczyk, Marcela
Krzyżanowski, Lech
Skrzypek, Miłosz
Keywords: Europa XX-XXI wieku; kryzys
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), "Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów" (S. 7-9). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Opisy gospodarczych, politycznych lub społecznych kryzysów wypełniają karty dzieł historycznych, traktujących o najdawniejszych nawet epokach. Ta opinia, skądinąd kontrowersyjna ze względu na swą ogólnikowość, znajduje jednak mocne uzasadnienie już w dziejach biblijnych, w których zetknąć się można m.in. z opowieścią o nawiedzających Egipt siedmiu latach nieurodzaju, wyraźnie przypominających późniejsze wahania koniunktury1. Nie przez przypadek również sama etymologia słowa „kryzys” (gr. krinein) kieruje nas do czasów starożytnych." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11530
ISBN: 978-83-226-3044-0
978-83-226-3043-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gruszczyk_Krzyzanowski_Skrzypek_Wstep.pdf438,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons