Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11531
Title: Bibliografia publikacji Profesor Ireny Sochy
Authors: Langer, Hanna
Keywords: Irena Socha; bibliografia
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 19-29). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W bibliografii zarejestrowano piśmienniczy dorobek naukowy Profesor Ireny Sochy z lat 1974–2016. Spis obejmuje książki autorskie (3), prace redakcyjne (17), artykuły, rozprawy i komunikaty w wydawnictwach zwartych i ciągłych (78) oraz pozostałe publikacje (20), takie jak teksty w skryptach, recenzje i sprawozdania. Łącznie odnotowano 118 pozycji. Podstawą przygotowania wykazu była przede wszystkim bibliografia narodowa – „Przewodnik Bibliograficzny” i „Bibliografia Zawartości Czasopism” oraz bibliografia specjalna – „Polska Bibliografia Bibliologiczna” (wszystkie w wersji zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej). Zebrany materiał został uzupełniony informacjami z rocznych sprawozdań Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11531
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Bibliografia_publikacji_Profesor_Ireny_Sochy.pdf295,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons