Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11534
Title: Architektura biblioteczna na łamach czasopisma "Bibliotekarz" w latach trzydziestych XX wieku
Authors: Żołędowska-Król, Beata
Keywords: biblioteki; architektura
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 270-278). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W odrodzonej Polsce środowisko bibliotekarzy stanęło przed ogromem zadań, do których należało stworzenie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, a tym samym tworzenie nowych i modernizacja istniejących placówek. Należało zapewnić warunki lokalowe umożliwiające bibliotekom sprawne funkcjonowanie. Z tego powodu architektura budynków bibliotecznych była zagadnieniem, które podejmowali na łamach prasy polscy bibliotekarze oraz architekci, a ich dyskusje z czasem były podbudowywane rozważaniami teoretycznymi." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11534
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zolendowska_Krol_Architektura_biblioteczna_na _lamach_czasopisma_Bibliotekarz_w_latach_trzydziestych_XX_wieku.pdf296,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons