Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11539
Title: Czytelnik - klient - prosument : przemiany profilu użytkownika wyzwaniem dla bibliotek
Authors: Kamińska, Joanna
Keywords: biblioteki; czytelnicy
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 468-479). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Obserwowany od kilkudziesięciu lat intensywny postęp technologiczny spowodował, że mamy do czynienia z istotnymi przeobrażeniami dotychczasowych modeli społeczno‑kulturowych i gospodarczych. Zmiany te nie omijają sfery działalności bibliotecznej, a z racji rosnącego znaczenia informacji i wiedzy można nawet stwierdzić, że biblioteki znalazły się na pierwszej linii frontu przemian. Wskutek coraz powszechniejszego dostępu do nowych technologii komunikacyjnych zmieniają się także ludzkie zachowania, w sferze zarówno publicznej, jak i prywatnej. Biblioteki stoją zatem przed trudnym zadaniem dostosowania się do wymogów nowej sytuacji." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11539
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaminska_Czytelnik_klient_prosument.pdf284,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons