Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11541
Title: Czy w inwokacji Pana Tadeusza Mickiewicz użył rymów częstochowskich?
Authors: Piechota, Marek
Keywords: "Pan Tadeusz"; Adam Mickiewicz
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 508-520). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Nie napisałbym tego szkicu, gdyby nie przelotna i internetowa znajomość z kolegą doktorem Andrzejem G. (nazwisko ograniczam do inicjału, gdyż nie starałem się o uzyskanie zgody na publikację jego pełnych danych osobowych3), znakomitym popularyzatorem matematyki i fizyki, świetnym informatykiem, z którym współpracowaliśmy z mą małżonką Małgorzatą w początkach tego wieku w Wydawnictwie Helion. Pan Andrzej, gdy zorientował się, że jestem autorem kilku książek o Mickiewiczu, a nawet autorem i redaktorem publikacji „okołopanatadeuszowych”4, zadał mi nieśmiałe i nieprecyzyjne zrazu pytanie, czy w inwokacji Pana Tadeusza nasz narodowy wieszcz posłużył się środkami nielicującymi z wielkością dzieła i poniekąd z wielkością samego twórcy." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11541
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_Czy_w_inwokacji_Pana_Tadeusza_Mickiewicz_uzyl_rymow_czestochowskich.pdf321,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons