Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11542
Title: O książce, która nie została napisana (Gustaw Morcinek i Związek Polaków w Niemczech)
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: Gustaw Morcinek; twórczość
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 521-527). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W twórczych biografiach wielu pisarzy, nie tylko polskich, można, obok dzieł zrealizowanych, a następnie obecnych w bibliotekach, na rynku wydawniczym i księgozbiorach prywatnych, znaleźć cały szereg książek zamierzonych, więc nigdzie nieobecnych, jedynie we wspomnieniach lub korespondencji autorów możemy odszukać na ten temat jakąś informację. Gotowe w koncepcji i materiałowo, czasem z wyraźnym pomysłem fabularnym i kreacją postaci, nawet zamówione przez konkretne wydawnictwo, nie zostały nigdy pisarsko zrealizowane. Można by nawet stworzyć swoistą historię literatury „nie napisanej”, lecz tylko wyobrażonej. A gdyby owe książki uszeregować w wirtualnym katalogu, powstałaby zapewne niemała biblioteka – również jedynie zamierzona i wirtualna." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11542
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_O_ksiazce_ktora_nie_zostala_napisana.pdf292,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons