Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11543
Title: Udział drukarzy i wydawców Górnego Śląska w kampanii plebiscytowej i powstańczej
Authors: Sieradzka, Danuta
Keywords: wydawcy; Górny Śląsk; plebiscyt; powstania śląskie; wydawcy; drukarze
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 540-552). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Problematyka powstań śląskich i plebiscytu jest powszechnie znana. Do tej pory ukazało się wiele publikacji na ten temat, choć są jeszcze pola badawcze nie w pełni rozpoznane. Jednym z nich jest zagadnienie ruchu wydawniczego na Górnym Śląsku po I wojnie światowej. Słowo drukowane w latach 1918–1922 odegrało istotną rolę w toczącej się kampanii plebiscytowej. Informacje na temat śląskiego drukarstwa i wydawnictw tego okresu są skromne, rozproszone i niewystarczające. Autorka, wykorzystując dostępną literaturę przedmiotu, postanowiła przybliżyć te zagadnienia i odtworzyć produkcję wydawniczą." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11543
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sieradzka_Udzial-drukarzy_i_wydawcow_Gornego_Slaska_w_kampanii_plebiscytowiej_i_powstanczej.pdf316,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons