Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11544
Title: Obraz rzeczywistości lat osiemdziesiątych XX wieku w wypowiedziach "Szkoły Podziemnej" / "Szkoły"
Authors: Tałuć, Katarzyna
Keywords: prasa podziemna; „Szkoła Podziemna”/„ Szkoła”
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 553-572). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Niezależny ruch wydawniczy to zjawisko charakterystyczne dla całego okresu istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku przybrał jednak tak znaczące rozmiary, że stał się jednym z najważniejszych znaków przemian politycznych, społecznych i kulturowych w Polsce1. Wśród publikacji wychodzących bez zezwolenia cenzury szczególne miejsce zajmowała prasa reprezentowana przez czasopisma będące platformą wypowiedzi różnych środowisk zawodowych, organizacji, partii i grup społecznych. Jedną z owych grup była młodzież." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11544
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taluc_Obraz_rzeczywistosci_lat_osiemdziesiatych_XX_wieku_w_wypowiedziach_Szkoly_Pdziemnej.pdf343,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons