Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11567
Title: Emocjonalna gotowość do komunikowania się z Innym polskich emigrantów w Anglii (badania porównawcze)
Authors: Korczyński, Mariusz
Grabowska, Barbara
Keywords: kompetencje; międzykulturowa kompetencja komunikowania się; wrażliwość międzykulturowa; Polacy na emigracji
Issue Date: 2019
Citation: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Vol. 32, nr 2 (2019), s. 187- 200
Abstract: Celem badań była próba ustalenia poziomu emocjonalnej gotowości Polaków przebywających na emigracji w Anglii do dialogu z Innym. W związku z przyjęciem modelu porównawczego badań jako grupę odniesienia przyjęto zbliżoną pod względem demograficzno-społecznym grupę Anglików. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z narzędziem badawczym w postaci Skali Wrażliwości Międzykulturowej autorstwa Guo-Ming Chena i Williama J. Starosty (1996). Badaniami objęto 154 Polaków przebywających na emigracji zarobkowej oraz 160 Anglików zamieszkałych w południowo-zachodniej części Anglii. Narzędzie badawcze rozprowadzono metodą kuli śnieżnej, wykorzystując w tym celu m.in. nowoczesne środki komunikacji. Badania wykazały istotnie wyższy poziom gotowości do dialogu z osobą obcą po stronie badanych Anglików, zarówno w zakresie poszczególnych szczegółowych wymiarów, jak i w wymiarze globalnym. Można jednak uznać, że badani Polacy przebywający w Anglii w większości prezentują przeciętny (z tendencją ku wynikom wysokim) poziom analizowanej gotowości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11567
DOI: 10.17951/j.2019.32.2.187-200
ISSN: 2449-8521
0867-2040
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korczynski_Emocjonalna_gotowosc_do_komunikowania_sie.pdf771,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons