Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1160
Title: O Kroatywnych… i polskich przekładach dramatu chorwackiego oraz obecności literatury chorwackiej na scenach polskich po 1990 roku
Authors: Małczak, Leszek
Keywords: dramat chorwacki; dramat obcy w Polsce; przekłady; recepcja; przedstawienia teatralne; bibliografia
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar, M. Stanisz (red.), "Kroatywni : dramat chorwacki po 1990 roku : wybór tekstów. T. 2" (S. 253-261)
Abstract: Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów powstał na podstawie antologii współczesnego dramatu chorwackiego zatytułowanej Odbrojavanje (Odliczanie). Zestawił ją Leo Rafolt, a wydała w 2007 roku Zagrzebska Szkoła Slawistyczna. Leo Rafolt jest również autorem wstępu do niniejszego wyboru, wstępu, który ma na celu zaprezentowanie polskiemu czytelnikowi kondycji dramatu i teatru chorwackiego po 1990 roku. W Kroatywnych oprócz siedmiu dramatów pochodzących z Odliczania (są to utwory Lady Kaštelan, Mate Matišicia, Asji Srnec-Todorović, Filipa Šovagovicia, Teny Štivičić, Milko Valenta, Tomislava Zajeca) znalazły się jeszcze trzy dramaty wybrane przez zespół realizujący projekt (utwory Dubravko Mihanovicia, Marijany Noli i Borivoja Radakovicia). Idea zapoznania czytelnika polskiego z tendencjami panującymi w dramacie chorwackim od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu kultury polskiej i odrzuceniu dramatów w zbyt dużym stopniu zanurzonych w kulturze rodzimej, a wskutek tego niezrozumiałych dla odbiorcy polskiego, stanowiła główne kryterium niniejszego wyboru. Jest on uzupełnieniem tego obrazu dramatu i teatru chorwackiego, jaki wyłania się z już przetłumaczonych i wystawianych utworów. Ich listę załączam w postaci aneksu bibliograficznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1160
ISBN: 978-83-226-2097-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malczak_O_Kroatywnych_i_polskich_przekladach_dramatu_chorwackiego.pdf354,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons