Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11626
Title: Historia ruchów emancypacyjnych we Francji : wywiad z Anne Emmanuelle Berger
Authors: Berger, Anne Emmanuelle
Szopa, Katarzyna
Keywords: Anne Emmanuelle Berger; emancypacja; Francja
Issue Date: 2019
Citation: Avant, Vol. 10, no. 3 (2019), s. 1-10
Abstract: Wywiad z Anne Emmanuelle Berger – literaturoznawczynią i specjalistką w dziedzinie studiów kobiecych i genderowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11626
DOI: 10.26913/avant.2019.03.14
ISSN: 2082-6710
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berger_Historia_ruchow_emancypacyjnych.pdf779,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons