Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1163
Tytuł: Fatyga łodygi : Wisława Szymborska wobec milczenia roślin
Autor: Gralewicz-Wolny, Iwona
Słowa kluczowe: język kwiatów; relacje człowiek-roślina; Wisława Szymborska
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Tymieniecka-Suchanek (red.) "Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2, Od humanizmu do posthumanizmu" (S.177-186). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article concerns the relationship between the worlds of humans and plants described in the poetry of Wislawa Szymborska. The poetess in her poems devoted much attention to the issue of their parallel and accidental existence, emphasizing the ephemeral and the finiteness of both human and plants beings. She was also fascinated by problem of communication lock between the two worlds and demonstrated a desire to break it. Tools available to poetry seem to be the best way for doing so.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1163
ISBN: 9788322622728
9788380121256
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gralewicz_Fatyga_lodygi_Wislawa_Szymborska.pdf268,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons