Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11729
Title: Afrahat O pokorze (Demonstratio IX. De humilitate. Patrologia syriaca I, 408-441)
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: Afrahat; Synowie przymierza; Język syryjski; Pokora; Syrian language; Sons of the covenant; Aphrahat; Humility
Issue Date: 2014
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2014, z. 2, s. 256-266
Abstract: Mowa O pokorze występuje w akrostychicznie uporządkowanym dziele Afrahata jako dziewiąta po omówieniu zagadnień wiary, miłości, postu, modlitwy, wojen, „synów przymierza”, pokuty i po wykładzie na temat ożywienia umarłych. W wydaniu krytycznym J.Parisot (Patrologia Syriaca I) nosi ona nazwę De humilitate. Redakcja tekstu przypada na lata 336-337. Ideałem pokory jest Chrystus, Jedyny Syn Ojca i On stanowi dla „synów przymierza” wzór do naśladowania. Afrahat szeroko traktuje tutaj kluczowe w jego ascetycznym nauczaniu pojęcia niewinności i sprawiedliwości, identyfikując je z pokorą, umiarkowaniem i czystością. || Demonstration on humility appears as a ninth homily in an acrostically ordered collection of works by Aphrahat, following the texts dealing with the issues of faith, charity, fasting, prayer, wars, “sons of the covenant”, penitents and resurrection. In J. Parisot’s critical edition (Patrologia Syriaca I) it is called De humilitate. The composition of the demonstration dates to the years 336-337 CE . The ideal of humility is Christ, the only son of God and He serves as a model for the “sons of covenant”. Aphrahat discusses at length the concepts of innocence and justice, which are fundamental in his ascetic teaching, identifying them with humility, moderation and purity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11729
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Afrahat_O_pokorze.pdf910,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons