Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1173
Tytuł: Różne znaczenia szkoły w filozofii a neokantyzm Leonarda Nelsona
Autor: Kubalica, Tomasz
Słowa kluczowe: Leonard Nelson; neokantyzm; Jakob Friedrich Fries; szkoła filozoficzna
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Folia Philosophica, T. 33 (2015), s. 51-70
Abstrakt: The theme of the text is the interpretation of the philosophy of Leonard Nelson (1882—1927) and his place in the history of philosophy. The author asks whether his philosophy should be classified as Neo-Kantianism or outside its borders? In response to this question the author has developed his own instruments. On the one hand, he tried to determine the concept of Neo-Kantianism and thus, Fries’s reference to Kant; on the other hand, he applied the four-point scale for the classification of different philosophy communities and, in particular, the concept of philosophical school. In the light of these assumptions he has classified Nelson’s philosophy as psychological Neo-Kantianism.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1173
ISSN: 1231-0913
2353-9445
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubalica_Rozne_znaczenia_szkoły_w_filozofii.pdf312,21 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons