Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1176
Tytuł: Emil Lask. W stulecie śmierci
Autor: Noras, Andrzej J.
Słowa kluczowe: neokantyzm; Emil Lask; Martin Heidegger
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Folia Philosophica, T. 33 (2015), s. 31-49
Abstrakt: The present article concentrates on depicting the main elements of Emil Lask’s philosophy, a distinguished Neo-Kantianist who, simultaneously, may be regarded as Heidegger’s teacher. The meaning of Lask’s work comes down to several issues, although in this article two of them have been emphasised: first, Kant should not be read in the light of Fichte’s philosophy; second, in Lask’s philosophy the primacy of practical reason in logic, characteristic for the Baden Neo-Kantianism, is questioned. In Lask’s understanding, the logic of philosophy which is the critical theory of cognition derives from the critical consideration over the Baden Neo-Kantianism.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1176
ISSN: 1231-0913
2353-9445
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noras_Emil_Lask_W_stulecie_smierci.pdf340,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons