Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11766
Title: "Consortium totius vitae" (kan. 1055 pkt 1) : terminologiczna recepcja nauki Soboru Watykańskiego II o małżeństwie
Authors: Pastwa, Andrzej
Keywords: Małżeństwo; Sobór Watykański II; Doktryna małżeństwa
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2005, z. 2, s. 354-366
Abstract: lektury Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (nr 47–52) oraz Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium (nr 11) wyłania się całościowy obraz małżeństwa, który wciąż zadziwia bogactwem treści teologicznych: osobowo-etycznych, kościelno-wspólnotowych, czy wreszcie soteriologicznych. Z rozmysłem doktryna małżeńska koncentruje się dzisiaj na sformułowaniu: „intima communitas vitae et amoris” (małżeństwo), którego swoistą kulminacją jest „ecclesia domestica” (rodzina chrześcijańska). Niejako pomostem i klamrą spinającą obszary semantyczne obu rzeczywistości jest biblijne pojęcie „foedus”. Właśnie taką pastoralną prawdę o małżeństwie zamierzała oddać w języku kanonów Papieska Komisja Odnowy KPK. Należy uznać, że sięgnięcie po tradycyjną formułę „consortium totius vitae” łącznie z „matrimoniale foedus” było w pełni zasadne. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11766
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pastwa_Consortium_totius_vitae.pdf422,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons