Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11837
Title: Model Europejczyka w opinii młodzieży akademickiej Cieszyna
Authors: Suchodolska, Jolanta
Keywords: młodzież akademicka; Europejczyk; edukacja
Issue Date: 1996
Publisher: Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia. Instytut Pedagogiki ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
Citation: T. Lewowicki, B. Grabowska (red.), "Społeczności pogranicza : wielokulturowość, edukacja" (S. 69-75). Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia. Instytut Pedagogiki
Abstract: "W ostatnich latach jesteśmy świadkami procesu „zbliżania się Polski do Europy” lub — inaczej mówiąc — „wchodzenia do Europy”1. Należy tu pamiętać, że Europa, w szczególności zachodnia jej część, niemal zawsze była w naszej narodowej tradycji ważnym układem odniesienia2. Stan ten uległ pewnemu załamaniu po II wojnie światowej, jednak po 1989 roku ponownie obserwujemy próbę włączenia się naszego kraju do cywilizacji zachodniej3. Pomimo, iż bariery w mentalności ludzi podzielonego do niedawna kontynentu są nadal widoczne i silnie tkwią w świadomości zarówno elit politycznych wschodniej i zachodniej części Europy, jak i w świadomości społeczeństw, mieszkańcy Polski w zdecydowanej większości oczekują, że integracja kulturowa z Europą, pomimo wielu wyrzeczeń, przyniesie im daleko idące korzyści." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11837
ISBN: 83-903143-1-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchodolska_model_europejczyka_w_opinii_mlodziezy_akademickiej_cieszyna.pdf559,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons