Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11840
Title: Debata Trendelenburg - Fischer : problem obiektywności Kantowskich form zmysłowości
Authors: Noras, Andrzej J.
Keywords: Immanuel Kant; Kunon Fischer; aprioryczne formy zmysłowości; estetyka transcendentalna; Adolf Trendelenburg; Kuno Fischer; neokantyzm
Issue Date: 2013
Citation: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2013, nr 1, s. 267-297
Abstract: Artykuł jest historyczno-problemowym przedstawieniem sporu, jaki toczył się w latach 1840‒1872 pomiędzy Adolfem Trendelenburgiem a Kunonem Fischerem o rozumienie estetyki transcendentalnej Kanta. Zdaniem Trendelenburga, krytyka Hegla i zwolennika Arystotelesa, Kantowski dowód subiektywności czasu i przestrzeni zawiera lukę. Kant przeoczył bowiem jedną z trzech możliwości. Trendelenburg widzi odnośnie do form naoczności trzy możliwości: (1) czas i przestrzeń są jedynie obiektywne, (2) czas i przestrzeń są jedynie subiektywne, (3) czas i przestrzeń są obiektywne i subiektywne zarazem. Kant dowiódł jedynie, że formy naoczności mają charakter subiektywny, nie dowiódł jednak wcale, że nie występuje przypadek (3), czyli, że nie są one równocześnie także formami rzeczywistości, gdyż przeoczył tę trzecią możliwość. Kuno Fischer, zwolennik fi lozofi i Hegla, nie zgadza się z Trendelenburgiem. Jego zdaniem, w Kantowskim dowodzie nie ma luki. Ciągnąca się całymi latami debata Trendelenburg–Fischer, przerwana dopiero z powodu śmierci Trendelenburga w 1872 roku, stała się przyczynkiem do dokonanej przez Hermana Cohena w pracy Kants Theorie der Erfahrung nowej interpretacji Kantowskiej teorii o aprioryczności, stanowiącej kamień węgielny neokantyzmu marburskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11840
DOI: 10.2478/pfns-2013-0001
ISSN: 2300-2573
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noras_Debata_Trendelenburg_Fischer.pdf559,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons