Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11869
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPieńczak, Agnieszka-
dc.date.accessioned2019-12-16T07:47:36Z-
dc.date.available2019-12-16T07:47:36Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationLud, Vol. 103 (2019), s. 207-229pl_PL
dc.identifier.issn0076-1435-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11869-
dc.description.abstractW ostatnich latach w Europie Środkowo-Wschodniej realizuje się coraz więcej projektów digitalizacyjnych mających na celu popularyzację różnych zagadnień dotyczących tzw. kultury tradycyjnej. Od 2014 do 2018 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie realizowano projekt "Polski Atlas Etnograficzny ‒ opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I". Polski Atlas Etnograficzny to jedyne archiwum etnograficzne w Polsce obejmujące swoim zasięgiem cały kraj. Cieszyńskie archiwum stanowi unikalne źródło wiedzy na temat historii wsi, zbierane przez etnografów, etnologów i folklorystów w drugiej połowie XX wieku, jest jednak niewystarczająco znane. Prezentowany artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na efekty omawianego projektu badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i możliwości unikalnej platformy cyfrowej funkcjonującej jako Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego. Obecnie na platformie dostępne są trzy kolekcje danych etnograficznych: fotografie PAE (1954–1971), wszystkie opublikowane mapy (1958–2013) oraz kwestionariusze dotyczące wykorzystania dziko rosnących roślin do celów konsumpcyjnych i leczniczych (1947‒1953) ‒ około 13 200 obiektów. Wszystkie te kolekcje są warte udostępnienia, gdyż mają szczególną wartość historyczną dla osób zainteresowanych kulturą wiejską i są najbardziej typowe dla działalności atlasowej. Wiele materiałów źródłowych zebranych w cieszyńskim archiwum wciąż jednak czeka na opracowanie naukowe. Kolejne etapy projektu digitalizacji PAE zakładają udostępnienie w wersji cyfrowej kolekcji atlasowych kwestionariuszy dotyczących obrzędowości narodzinowej, weselnej i pogrzebowej (około 1000 notatników) ‒ najczęściej analizowanych przez badaczy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectetnologiapl_PL
dc.subjectPolski Atlas Etnograficznypl_PL
dc.subjectochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowegopl_PL
dc.subjectdigitalizacjapl_PL
dc.subjectplatforma cyfrowapl_PL
dc.subjectarchiwum cyfrowepl_PL
dc.subjectCyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznegopl_PL
dc.titleCyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego. Możliwości wyszukiwawcze i dalsze perspektywy badawczepl_PL
dc.title.alternativeThe digital platform of the polish ethnographic atlas. Search possibilities and further research perspectivespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalLudpl_PL
dc.identifier.doi10.12775/lud103.2019.11-
dc.description.referencesBohdanowicz, J., Kłodnicki, Z., (red.) (1999). Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Seria: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 5. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Cyfrowe Archiwum… (2017). Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego (folder promocyjny). Cieszyn: Studio-CMYK. Diakowska, E., Kłodnicki, Z. (2010). Demony porywające i odmieniające dzieci. W: Z. Kłodnicki, A. Pieńczak (red.), Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe (s. 176-262). Seria: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. 1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Wrocław‒Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze‒Uniwersytet Śląski‒Uniwersytet Wrocławski. Diakowska-Kohut, E. (2013). Odwiedzanie i obdarowywanie położnicy oraz jej dziecka. W: Z. Kłodnicki, A. Pieńczak (red.), Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe (s. 100-166). Seria: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem. Wrocław‒Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze‒Uniwersytet Śląski‒Uniwersytet Wrocławski. Digital Archives… (2017). Digital Archives of The Polish Ethnographic Atlas (folder promocyjny). Cieszyn: Studio-CMYK. Drożdż, A. (2018). Re/konstrukcje codzienności. Przeszłość w materiałach źródłowych Polskiego atlasu etnograficznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Gajek, J. (1969a). Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Wybrane zagadnienia z zakresu kultury społecznej i duchowej. Kwestionariusz do badań Polskiego Atlasu Etnograficznego. Kwestionariusz-notatnik terenowy Nr VIII. Wrocław: Zakład PAE. Gajek, J. (1969b). Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Wybrane zagadnienia z zakresu kultury społecznej i duchowej. Kwestionariusz do badań Polskiego Atlasu Etnograficznego. Kwestionariusz-notatnik terenowy Nr VII. Wrocław: Zakład PAE.indi (2014). Unikatowe zielniki w Cieszynie. Portal Śląska Cieszyńskiego ox.pl (15.12.2014). Pozyskano z http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,28742,unikatowe-zielniki-w-cieszynie.html. Jankowska, B. (1999). Zapowiedzi śmierci. W: J. Bohdanowicz, Z. Kłodnicki (red.), Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe (s. 13-50). Seria: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 5. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Kłodnicki, Z., Pieńczak, A., Koźmińska, J. (2017): Polski Atlas Etnograficzny ‒ historia osiągnięcia, perspektywy badawcze. Seria: Biblioteka Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Kłodnicki, Z., Pieńczak, A., (red.) (2010). Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Seria: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. I: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Wrocław‒Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze‒ Uniwersytet Śląski‒Uniwersytet Wrocławski. Kłodnicki, Z., Pieńczak, A., (red.) (2013): Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Seria: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem. Wrocław‒Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze‒Uniwersytet Śląski‒Uniwersytet Wrocławski. Karwowski, M. (2017): Atlas kulturowego dziedzictwa. Forum Akademickie, 10(2017). Pozyskano z http: //prenumeruj.forumakademickie.pl/ fa/2017/10/atlas-kulturowego-dziedzictwa/. Kliks-Pudlik, A. (2017): Część zasobów Polskiego Atlasu Etnograficznego można oglądać w internecie. Polska Agencja Prasowa (27.12.2017). Pozyskano z http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C27693%2Cczesc-zasobow-polskiego-atlasu-etnograficznego-mozna-ogladac-w-internecie. Kłoskowicz, M. (2017, czerwiec): Kultura ukryta w mapach. Gazeta Uniwersytecka UŚ 9(49), 26. Pozyskano z http://gazeta.us.edu.pl/node/420093. Kłoskowicz, M. (2018): Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego. Strona Uniwersytetu Śląskiego (24.01.2018). Pozyskano z https://www. us.edu.pl/cyfrowe-archiwum-polskiego-atlasu-etnograficznego. Kopp, P., Pieńczak, A. (2010). Rodzice chrzestni. W: Z. Kłodnicki, A. Pieńczak (red.), Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe (s. 263-321). Seria: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. I: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Wrocław‒Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze‒Uniwersytet Śląski‒Uniwersytet Wrocławski.Pieńczak, A. (2016a): The collection of questionnaires concerning wild plants on the digital platformof the Polish Ethnographic Atlas. Slovenský národopis 15(2), 228-240. Pieńczak A. (2016b). The Polish Ethnographic Atlas: Research Achievements and Prospects. Ethnologia Actualis 15(2) (Dec), 81-94. doi: https://dx.doi. org/10.21104/CL.2018.4.05 Pieńczak A., (2016c): Polski Atlas Etnograficzny – dokumentowanie, zachowanie i popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi polskiej. W: A. Przybyła-Dumin (red.), Narracja, obyczaj, wiedza.... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego (s. 205-219). Chorzów‒Lublin‒ Warszawa: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”‒Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej‒Narodowy Instytut Dziedzictwa. Pieńczak A. (2018): The Digital Platform of the Polish Ethnographic Atlas ‒ From Idea to Implementation. Český lid 4(105) (Dec), 459-473. doi: http:// doi.org/10.1515/eas-2015-0018 Szalbot, M. (2019): Photographs of Digital Archives of the Polish Ethnographic Atlas as a source of knowledge about rural children’s toys and games in the years 1954‒1971. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 19 (w druku). Zowada, R. (2010): Babka, babiąca w obrzędowości narodzinowej. W: Z. Kłodnicki, A. Pieńczak (red.), Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe (s. 51-82). Seria: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. I: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Wrocław‒ Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze‒ Uniwersytet Śląski‒Uniwersytet Wrocławski. ŹRÓDŁA INTERNETOWE http://www.archiwumpae.us.edu.pl/ http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/. http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra. http://www.facebook.com/archiwumpae/ https://gistralik.muni.cz/. http://www.uet.sav.sk/?q=sk/tradicna-ludova-kultura-slovenska-slovom-obrazom.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pienczak_Cyfrowe_Archiwum_Polskiego_Atlasu_Etnograficznego.pdf623,47 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons