Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11874
Title: Stereotypy płciowe w obszarze zainteresowań medioznawczych
Authors: Brzoza, Katarzyna
Keywords: stereotypy płciowe; nauki o mediach; kobieta; mężczyzna; gender stereotypes; media sciences; woman; man
Issue Date: 2019
Citation: Państwo i Społeczeństwo, Vol. 19, nr 2 (2019), s. 33-49
Abstract: Stereotypy płciowe wpisują się w obszar zainteresowań różnych dyscyplin naukowych oraz są przedmiotem badań, który można usytuować na pograniczu nauk społecznych i humanistycznych. Artykuł stanowi próbę ukazania, jakie miejsce zajmują one w dociekaniach medioznawców. Przywołane zostały przykłady badań zagranicznych i polskich, a także niektóre publikacje poruszające zagadnienie stereotypów płciowych, z uwzględnieniem medioznawczej optyki. W ostatniej części znajdują się wyniki analizy ilościowej i jakościowej publikacji tygodników „Polityka”, „Newsweek Polska”, „Wprost”, „Gość Niedzielny” i „W Sieci” z okresu od 1 stycznia do 31 lipca 2017 roku, zamieszczonych na ich stronach internetowych, a dotyczących stereotypów. Analiza wykazała, że redakcje włączają się w dyskurs na temat stereotypów płciowych oraz pokazują dobre praktyki ich przełamywania. Stereotypy płciowe są obecne w publicznej przestrzeni, czego przykładem są badane publikacje, jednakże należy zauważyć, iż redakcje starają się podejmować działania przeciwdziałające stereotypizacji płciowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11874
DOI: 10.34697/2451-0858-pis-2019-2-002
ISSN: 2451-0858
1643-8299
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzoza_Stereotypy_plciowe.pdf522,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons