Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1188
Tytuł: Gatunek literacki i granice : rozważania pograniczne
Autor: Cudak, Romuald
Słowa kluczowe: analiza tekstu literackiego; rodzaje i gatunki liteackie
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice" (S. 32-42). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is an attempt to formulate the rules of classification of literary generic forms, in the case when the concept of limit (borderline) becomes a determinant. The author distinguishes the phenomenon of generic form limits and borderline genres. After the phenomenological analysis of the concepts of limit and borderline, the author indicates that the latter may be understood through the prism of four aspects: a) as an area located furthest from the centre, b) as an area of active interiorization, transfer and translocation, c) as an area around the border designated as the common territory, and d) as the areas around the border recognized as similar. In the further part of the article, the author tries to relate these conclusions to the deliberations concerning borderline aspect in the genological literary forms and he indicates the specific genological situations which may exemplify the selected differences with regard to the manipulations in the obligatory and facultative characteristics of the genre.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1188
ISBN: 9788380123472
9788380123489
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cudak_Gatunek_literacki_i_granice.pdf407,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons