Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1196
Tytuł: Krótki kurs historii modernizmu w prawie radzieckim
Autor: Lityński, Adam
Słowa kluczowe: Prawo ZSRR; Polityka wewnętrzna ZSRR
Data wydania: 2012
Źródło: Z Dziejów Prawa, T. 5 (2012), s. 121-138
Abstrakt: The Bolsheviks had revolutionary conceptions of creating a revolutionary law, totally different than the bourgeois law. The revolutionary law was to exist only in the temporary period on the way to communism. According to Marks’ and Lenin’s conception, the country and law were to vanish completely in communism. Revolutionary conceptions and revolutionary law started to get civilised and closer to European solutions in the half of the 1930s. Paradoxically, a gradual civilization of the revolutionary law started in the period of the biggest Stalin’s terror. The reality and law norm were divergent to the greatest extent.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1196
ISSN: 1898-6986
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Litynski_Krotki_kurs_historii_modernizmu_w_prawie_radzieckim.pdf496,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons