Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11987
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBernacka, Ryszarda-
dc.contributor.authorPufal-Struzik, Irena-
dc.contributor.authorGierczyk, Marcin-
dc.date.accessioned2020-01-08T11:26:21Z-
dc.date.available2020-01-08T11:26:21Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, Vol. 32, no. 4 (2019), s. 97-115pl_PL
dc.identifier.issn0867-2040-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11987-
dc.description.abstractW artykule analizie poddano zagadnienie osobowości nauczycieli w kontekście psychologicznej teorii Wielkiej Piątki oraz osobowościowego komponentu postawy twórczej, jakim jest nonkonformizm. Głównym celem badawczym była diagnoza aktualnej kondycji osobowościowej nauczycieli w kontekście takich zmiennych, jak: typ szkoły, lata pracy, stopień awansu zawodowego, nauczany przedmiot, płeć nauczyciela. W badaniach zastosowano Inwentarz Osobowości NEO-FFI Roberta R. McCrae i Paula T. Costy oraz Kwestionariusz Twórczego Zachowania (KANH III). Przeanalizowano wyniki 258-osobowej grupy nauczycieli w wieku 26–60 lat. Przeprowadzone wnioskowanie statystyczne pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków. Średnie nasilenie neurotyczności mają nauczyciele szkoły podstawowej i technikum, a najniższa neurotyczność występuje u nauczycieli liceum. Neurotyczność jest istotnie statystycznie wyższa u kobiet niż u mężczyzn nauczycieli. Nauczyciele przedmiotów zawodowych mają istotnie mniejszą otwartość na doświadczenie niż nauczyciele przedmiotów humanistycznych. Nauczyciel stażysta posiada istotnie niższe nasilenie sumienności niż nauczyciel dyplomowany i mianowany. Wyniki badań można wykorzystać do usprawnienia procedur rozwoju profesjonalnego nauczycieli.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectosobowośćpl_PL
dc.subjectWielka Piątkapl_PL
dc.subjectnonkonformizmpl_PL
dc.subjectnauczycielpl_PL
dc.subjectneurotycznośćpl_PL
dc.titleOsobowość nauczyciela w ujęciu psychologicznympl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologiapl_PL
dc.identifier.doi10.17951/j.2019.32.4.97-115-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bernacka_Osobowosc_nauczyciela.pdf758,91 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons