Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11991
Title: Ambiwalencja ulokowania bezpieczeństwa i zagrożenia w dyskursie nauk społecznych : wybrane perspektywy
Authors: Bielska, Ewa
Keywords: paradygmat ambiwalencji; bezpieczeństwo; ryzyko; kryzys; nauki społeczne
Issue Date: 2019
Citation: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, Vol. 32, no. 3 (2019), s. 97-115
Abstract: Przedmiotem analiz było ulokowanie podejmowanych w narracji nauk społecznych refleksji dotyczących bezpieczeństwa oraz kryzysu, ryzyka i traumy w kontekście paradygmatu ambiwalencji. Ambiwalencja została przedstawiona jako element typowo występujący w symbolicznej przestrzeni nowoczesności i ponowoczesności, a tym samym jako nieodłączny element podejmowanych w ramach nauk społecznych studiów nad faktami społecznymi zaliczanymi do kategorii ryzyka i kryzysu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11991
DOI: 10.17951/j.2019.32.3.39-48
ISSN: 0867-2040
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bielska_Ambiwalencja_ulokowania_bezpieczenstwa.pdf604,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons