Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1217
Tytuł: Między republiką obywateli a zbiorowością petentów : kondycja społeczeństwa obywatelskiego w województwie śląskim w świetle wybranych wskaźników
Autor: Zagała, Zbigniew
Słowa kluczowe: civil society; the third sector; associations; voluntary work; political activity; społeczenstwo obywatelskie; trzeci sektor; stowarzyszenia; wolontariat; aktywność polityczna
Data wydania: 2010
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, Nr 1 (2010), s. 182-191.
Abstrakt: The author of the article describes the image of the Silesian civil society which is much the same as the image of the civil society in Poland. Although the number of similarities increases, the third sector becomes more and more professional, and many non-governmental organizations and institution conduct very interesting work, civic and political activity does not change and is comparatively low. Several condition influence this situation: rules of law, the form of social structure, traditions, culture and methodological factors.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1217
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zagala_Miedzy_republika_obywateli_a_zbiorowoscia_petentow.pdf488,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons