Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12175
Title: O fenomenie dostosowania na gruncie praktyki edukacji inkluzyjnej
Authors: Gajdzica, Zenon
Keywords: Adaptacja; Oczekiwania; Niepełnosprawny uczeń
Issue Date: 2016
Citation: "Kultura Społeczeństwo Edukacja" 2016, nr 1, s. 199-211
Abstract: Adaptacja to pojęcie często stosowane w aktach prawnych normalizujących sytuacja edukacyjna osób niepełnosprawnych. To dostosowało się aktywność immanentna część praktyki szkolnej. Teza jest postawiona dalej, że dostosowanie jest kategorią niejednoznaczną i dlatego jest stosowane na różne sposoby lub często jest nadużywany. W wielu okolicznościach to pojęcie stało się kluczem szkieletu, który otwiera przestrzeń do swobodnego opuszczania wymagań edukacyjnych i uproszczeń schematycznych sytuacje edukacyjne, które często utrudniają rozwój uczniów. Badanie ma na celu wyjaśnienie zjawiska adaptacji i biorąc pod uwagę możliwe warianty, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu edukacja włączająca niepełnosprawnych uczniów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12175
DOI: 10.14746/kse.2016.9.15
ISSN: 2300-0422
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajdzica_O_fenomenie_dostosowania.pdf407,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons