Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1223
Tytuł: Autonomia osób niepełnosprawnych z perspektywy koncepcji ludzkich zdolności Marthy Nussbaum
Tytuł równoległy: The autonomy of persons with disabilities from the perspective of the capabilities approach to human development forwarded by Martha Nussbaum
Autor: Penczek, Mateusz
Słowa kluczowe: autonomia; niepełnosprawność; Nussbaum; ludzkie zdolności; autonomy; disability; human capabilities
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Bełza, D. Prysak (red.), "Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych : różne aspekty rzeczywistości" (S. 103-112). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych;19
Abstrakt: The purpose of this paper is to present Martha Nussbaum’s theory of human capabilities against the background of the issue of autonomy of the disabled. At the beginning, three components of ethical autonomy are described. Next, the difference between procedural definitions of autonomy and its definitions whose content is supplemented with a reference to a particular system of norms or values is explained. Then, rudiments of Nussbaum’s approach and their implications for the issue of autonomy of the disabled are presented. Finally, a substantial problem posed by the Nussbaum’s approach to the issue of autonomy of the disabled is pointed to. It is explained that the problem is typical for every attempt aimed at supplementing the procedural understanding of autonomy with a reference to a particular system of values.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1223
ISBN: 2391-9973
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Penczek_Autonomia_osob_niepelnosprawnych_z_perspektywy_koncepcji_ludzkich_zdolnosci.pdf284,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons