Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1227
Tytuł: Rola ojca w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością
Tytuł równoległy: Role of the father in the family of a disabled child
Autor: Waligóra, Ewelina
Słowa kluczowe: father; family; socialization; education; development; ojciec; rodzina; socjalizacja; wychowanie; rozwój
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych;18
Abstrakt: The family is the basic social unit in which child‑rearing process takes a long period of time. In this process presence of a father as well as mother and their mutual support is extremely important despite the difference between the roles they perform. In pedagogy there are no significant studies concerning father’s role in the family and his role in child‑rearing process, which may suggest stereotyped attitude to the introduced problem. In the following article the issue of father’s role in the family and functions he performs in his offspring upbringing from ancient to modern times has been raised. Furthermore, the article presents father’s influence on child’s development and consequences of his absence in rearing process.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1227
ISSN: 2391-9973
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Waligora_Rola_ojca_w_rodzinie_dziecka_z_niepelnosprawnoscia.pdf301,05 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons