Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12271
Title: Personalizacja w e-learningu : przegląd rozwiązań
Authors: Szulc, Jolanta
Keywords: E-learning; Personalizacja,
Issue Date: 2018
Citation: "Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej" Nr 58 (2018), s. 81-84
Abstract: Celem artykułu jest analiza wybranych profesjonalnych rozwiązań w dziedzinie personalizacji e-learningu dla dobra jego twórców i użytkowników. Dla realizacji tego celu przeprowadzono badanie literatury przedmiotu rejestrowanej w bazach danych: Library and Information Science Abstracts (LISA), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) i Education Resources Information Center (ERIC). Rozwiązania w zakresie personalizacji e-learningu omówiono w następującej kolejności: systemy tworzenia i zarządzania treściami multimedialnymi, spersonalizowane podręczniki elektroniczne i programy szkoleń, agenci w spersonalizowanym środowisku uczenia się, zasoby sieciowe. W zakończeniu artykułu zawarto wnioski dotyczące personalizacji w e-learningu w różnych środowiskach uczenia się.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12271
ISSN: 2353-1290
1425-5766
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szulc_Personalizacja_w_e-learningu.pdf318,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons