Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12272
Title: Nie będzie zysku, gdzie nie ma radości : edukacja, jednostka, wspólnota
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: Szekspir; Edukacja
Issue Date: 2017
Citation: "Parezja" 2017, nr 1, s. 140-157
Abstract: Autor stawia w tekście wyrazistą tezę: potrzebna nam jest szkoła, która od początku uczy niedostosowywania się do uznanych sposobów organizacji świata, co oznacza zgodę na jego obecny kształt, ale pobudza postawy rozumnej niezgody i konstruktywnego sprzeciwu. By te cele można było osiągnąć nieodzowne staje się kształcenie delikatności myślenia, a z tego dalej już wynikają: troska o to, co „małe”; wypowiadanie posłuszeństwa niecierpliwości świata domagającego się od nas, aby być „tym” lub „tamtym”; sprzeciw wobec przekonania, że to zawodowi przysługuje ostateczne prawo określania tego, czym jest człowiek. Autor ukazuje pedagogikę jakiej możemy uczyć się od Szekspira, wyprowadzając szereg zadań dla pedagogów, pośród których kluczowe to: pytania „co myślisz?”; wychowanie do bycia człowiekiem a nie tylko kształcenia do zawodowej biegłości; odzyskanie godności radości i cierpienia tak, by mowa służyła empatycznemu włączaniu a nie antagonizującemu wyłączaniu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12272
DOI: 10.15290/parezja.2017.07.09
ISSN: 2300-8121
1730-802X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_Nie_bedzie_zysku_gdzie_nie_ma_radości.pdf763,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons