Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12279
Tytuł: Assessment of disorders in pelvic symmetry in 8-year-old children
Autor: Kurzeja, Piotr
Szurmik, Tomasz
Majerski, Piotr
Prusak, Jarosław
Mrozkowiak, Mirosław
Słowa kluczowe: Asymmetry; Children
Data wydania: 2017
Źródło: "Journal of Education, Health and Sport" 2018, nr 8, s. 748-761
Abstrakt: The pelvis, constituting an element of the biokinematic chain that connects the torso with the lower limbs, is an important link in the compensation of the asymmetry appearing in these parts of the body. The asymmetrical position of the pelvis may have a static or functional basis, may affect postural disorder, contribute to the development of lateral curvature or result. The aim of the study was to assess the symmetry of the pelvic position and determine the relationship between spatial arrangement of the pelvis and the results of the Derbolowsky test.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12279
DOI: 10.5281/zenedo.1402431
ISSN: 2391-8306
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kurzeja_Assessment_of_disorders_in_pelvic_symmetry.pdf441,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons