Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/124
Tytuł: Catalytic gas-phase glycerol processing over SiO2-, Cu-, Ni-and Fe-supported Au nanoparticles
Autor: Kapkowski, Maciej
Siudyga, Tomasz
Sitko, Rafał
Lelątko, Józef
Szade, Jacek
Balin, Katarzyna
Klimontko, Joanna
Bartczak, Piotr
Polański, Jarosław
Słowa kluczowe: metal nanoparticle; glycerol; hydroxyacetone; gold nanoparticle
Data wydania: 2015
Źródło: PLoS ONE, iss. 11 (2015), art. no 0142668
Abstrakt: In this study, we investigated different metal pairings of Au nanoparticles (NPs) as potential catalysts for glycerol dehydration for the first time. All of the systems preferred the formation of hydroxyacetone (HYNE). Although the bimetallics that were tested, i.e., Au NPs supported on Ni, Fe and Cu appeared to be more active than the Au/SiO2 system, only Cu supported Au NPs gave high conversion (ca. 63%) and selectivity (ca. 70%) to HYNE.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/124
DOI: 10.1371/journal.pone.0142668
ISSN: 1932-6203
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kapkowski_Catalytic_gas-phase_glycerol_processing_over_SiO2-,_Cu-,_Ni-and_Fe-supported_Au_nanoparticles.pdf1,11 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons