Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12645
Title: Wojciech Organiściak (1961-2018) : [wspomnienie]
Authors: Lityński, Adam
Keywords: Wojciech Organiściak; wspomnienie; Wydział Prawa i Administracji; Uniwersytet Śląski
Issue Date: 2018
Citation: Czasopismo Prawno-Historyczne, Z. 2 (2018), s. 443-448
Abstract: 13 maja 2018 r. zmarł dr hab. Wojciech Organiściak, adiunkt w Katedrze Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, badacz dziejów ustroju i prawa szlacheckiej Rzeczypospolitej. Wojciech Tomasz Organiściak urodził się 18 października 1961 r. w Bochni w rodzinie inteligenckiej. Do trzynastego roku życia Wojtek z rodzicami i młodszym bratem Maciejem mieszkał w Tychach, potem wraz nimi przeprowadził się do Katowic. Tu ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym (wówczas nosiło ono imię niesławnej pamięci Marcelego Nowotki, obecnie jest to IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12645
ISSN: 0070-2471
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Wojciech_Organisciak.pdf446,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons