Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12672
Tytuł: Partycypacja dzieci a rozwój zaangażowania obywatelskiego
Tytuł równoległy: Children’s participation and civic involvement development
Autor: Jarosz, Ewa
Słowa kluczowe: children’s participation; local participation; citizenship; civic society; democracy; civic involvement
Data wydania: 2016
Źródło: Pedagogika Społeczna, 2016, nr 2, s. 67-87
Abstrakt: The paper presents some issues of the discourse on participation of children and young people in the context of its implementation in local communities. The intention of the Author is to show the range and possibilities of local participation of children and youth but also to describe what are the forms of its misuse and false realisation. The Author also aims to indicate what is the meaning of children’s participation for the development of civil societies but also local and state civic engagement. The paper is only a foretaste of existing wide contemporary discourse on children’s participation and its implementation in social life.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12672
ISSN: 1642-672X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarosz_Partycypacja_dzieci_a_rozwoj.pdf474,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons