Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1281
Tytuł: Tragizm Eoliona
Autor: Krysztofiak, Anna
Słowa kluczowe: Literatura polska; Historia literatury; Oświecenie; Romantyzm; Samuel Zborowski; Juliusz Słowacki; Dramat
Data wydania: 2007
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 2" (s. 87-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Dramat Samuel Zborowski to tekst wzbudzający od lat liczne wątpliwości i zdumienie komentatorów. Juliusz Kleiner nazwał go Sfinksem, mając na myśli przede wszystkim problemy związane z ustaleniem tekstu utworu. Również kwestia tragizmu w Samuelu Zborowskim, a także w innych dramatach mistycznych Słowackiego, pozostaje w świetle badań nadal sprawą otwartą. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1281
ISBN: 9788322616048
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krysztofiak_Tragizm_Eoliona.pdf507,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons