Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1281
Title: Tragizm Eoliona
Authors: Krysztofiak, Anna
Keywords: Literatura polska; Historia literatury; Oświecenie; Romantyzm; Samuel Zborowski; Juliusz Słowacki; Dramat
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 2" (s. 87-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Dramat Samuel Zborowski to tekst wzbudzający od lat liczne wątpliwości i zdumienie komentatorów. Juliusz Kleiner nazwał go Sfinksem, mając na myśli przede wszystkim problemy związane z ustaleniem tekstu utworu. Również kwestia tragizmu w Samuelu Zborowskim, a także w innych dramatach mistycznych Słowackiego, pozostaje w świetle badań nadal sprawą otwartą. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1281
ISBN: 9788322616048
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krysztofiak_Tragizm_Eoliona.pdf507,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons