Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1284
Title: Romantyczne czytanie "Słowiańskiej epopei" Alfonsa Muchy : strona Polaków
Authors: Bąk, Magdalena
Keywords: Alfons Mucha; Malarstwo
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 2" (s. 162-174). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "O Słowiańskiej epopei Alfonsa Muchy - cyklu dwudziestu monumentalnych obrazów upamiętniających istotne wydarzenia z przeszłości Słowian - wiadomo stosunkowo dużo. Znany jest czas jej powstania - pierwsze trzy obrazy zostały wykończone przez malarza w roku 1912, cały cykl oficjalnie przeszedł na własność miasta Pragi w roku 1928. Wiadomo również, dlaczego artysta, który odniósł sukces jako przedstawiciel Art Nouveau, zdecydował się poświęcić kilkanaście lat swojego życia na zmaganie się z wielkim historycznym tematem w nowej dla siebie technice. (...) Znana jest także reakcja, z jaką spotkał się cykl obrazów ofiarowany przez Muchę narodowi, którego przyszłe pokolenia, zgodnie z nadziejami artysty, miały z płócien tych uczyć się o „wspólnocie, odwadze, idealizmie i wierze” (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1284
ISBN: 9788322616048
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak_Romantyczne_czytanie_Slowianskiej_epopei.pdf609,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons