Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12845
Title: Piękno Kościoła - Oblubienicy Bożego Baranka : medytacja o Kościele w kręgu estetyki zainspirowana myślą teologiczną Soboru Watykańskiego II
Authors: Kucza, Grzegorz
Keywords: Sobór Watykański II; Oblubienica Baranka; Baranek Boży; Kościół Katolicki
Issue Date: 2011
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" z. 1 (2011), s. 280-289
Abstract: "Osoba ludzka żyje w kręgu różnych wartości. Wartość jest zawsze celem naszych zamiarów i pragnień, doskonałość jest treścią i kresem każdej wartości, a korzyść zawiera się w samej wartości jako jej element składowy. Synonimem wartości jest pojęcie dobra, idei, piękna. Cała hierarchia wartości jest powiązana z naturą i godnością osoby ludzkiej. Piękno jest jedną z transcendentalnych własności bytu, najczęściej pochodną względem prawdy i dobra lub jako synteza ich wszystkich. Piękno jest związane z całokształtem przeżyć człowieka: estetycznych, poznawczych, emocjonalnych. Łączy się z miłością. W momencie intelektualno- zmysłowej wizji piękna chodzi o bezinteresowną miłość-zachwyt. Doświadczenie piękna ubogaca człowieka. Podziwiamy piękno przedmiotów i piękno osób." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12845
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucza_piekno_kosciola_oblubienicy_bozego_baranka.pdf471,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons