Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12904
Title: Szkoła trudnych uczuć: "Igrzyska Śmierci" Suzanne Collins na lekcji języka polskiego
Other Titles: The school of difficult feelings The Hunger Games by Suzanne Collins in the Polish language lesson
Authors: Jędrych, Karolina
Keywords: Suzanne Collins; Igrzyska Śmierci
Issue Date: 2017
Citation: "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego" T. 26 (2017), s. 99-116
Abstract: Clive Staples Lewis w eseju Ludzie bez torsów poddał krytycznej analizie podręcznik do języka angielskiego adresowany do uczniów i uczennic szkół średnich1. Z analiz przeprowadzonych przez brytyjskiego filologa i pisarza wynika, iż autorzy książki dyskredytują uczucia, odmawiając im racjonalności oraz obiektywizmu. Program wychowawczy, który da się wyczytać z tego podręcznika, zakłada, że człowiekiem winien rządzić intelekt, nie emocje. Ta konstatacja daje Lewisowi asumpt do snucia głębszej refleksji o edukacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12904
ISSN: 2353-9577
0208-5011
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrych_Szkola_trudnych_uczuc.pdf443,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons